Icon

Naus i Solars AMB

  • en iOS 7.0 o superior
  • per Sfy

Versió 1.0 (34)

13 Feb 2015, 20:17 | 16.5 MB

Descripció:

Ofertes de naus i solars industrials als 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Proporcionem accés a les ofertes existents al mercat de naus i solars en venda o lloguer, amb les serves característiques més importants: situació, superfície total, preu, dades de contacte, superfície de magatzem o d’oficina, si disposa de pont grua, alçada de la nau, potència instal·lada, etc.

Per cercar les ofertes, es pot filtrar per tipus d’oferta, superfície, preu, localització o visualitzar un mapa urbanístic de l’Àrea Metropolitana per triar l’oferta del seu interès.
A més, pot trobar informació del polígon i municipi com:

  • Preu mig de venda i lloguer
  • Desviació de preus
  • Superfície total en oferta

  • El preu mig es calcula a partir de les ofertes vigents durant els últims 12 mesos.
    Finalment s’informa dels serveis d’aigua, energia i telecomunicacions disponibles al polígon industrial.